Aktuální protiepidemická opatření

V návaznosti na aktuální vládní nařízení je potřeba se pro ubytování prokázat platným testen na Covid, očkováním nebo potvrzením o proděláné nemoci. Tato skutečnost se stvrzuje čestným prohlášením. 

Děkujeme za pochopení

Granit 1

Granit 1

Granit 2

Granit 2

Granit 3

Granit 3

Granit 4

Granit 4

Granit 5

Granit 5

Granit 6

Granit 6