Interiér chaty Granit se mění k nepoznání

Interiér chaty Granit se mění k nepoznání, je to obrovský krok kupředu

 

Vnitřní prostory chaty Granit pořádně prokoukly. Budoucí návštěvníci se mohou těšit na již nyní hotové moderní koupelny a celkově čistý uhlazený design prostor. 

 

Stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu ubytování při jejich cestách, vedly i vedení příspěvkové organizace SZM Příbram, v jejíž gesci se nyní chata Granit nachází, k celkové modernizaci interiéru chaty. Zcela zásadním krokem bylo hlavně rozdělení společného sociálního zařízení, tedy zajištění vlastní koupelny pro každý pokoj. „Dříve bylo jedno společné sociální zařízení pro celé patro, nyní má každý pokoj vyhrazenou vlastní koupelnu s toaletou, a to přímo na pokoji, dva pokoje přes chodbu. Stavební práce, vyrovnání podlah, pokládka dlažby a obkladu i osazení novou sanitou, to vše je nyní v nových koupelnách hotové,“ říká ředitel SZM Příbram Jan Slaba.

 

Interiéry jednotlivých pokojů se v současné době již také dokončují, probíhá nivelace podlah, omítky a štuky jsou hotové, bude se kompletovat elektroinstalace. „Po překonání potíží, které jsme se stavební firmou během rekonstrukce řešili, se nyní nacházíme ve fázi, kdy jsme v některých pracích dokonce o něco napřed,“ říká Slaba. Otevření chaty je tak nadále v plánu během prosince.

 

Rezervace ubytování, bude již brzy možná přes zcela nový rezervační systém, který už se chýlí do své finální podoby a bude dostupný na webu chatagranit.cz. V současné době tak zatím není rezervace pokojů možná. V nabídce jsou tři kategorie pokojů, 3, 4 a 6 lůžkové v cenové relaci 400 – 500 Kč za osobu na noc, dle zvoleného typu pokoje a při jeho plném obsazení. „Cenu jsme se snažili stanovit tak, aby odpovídala nově získanému komfortu chaty Granit, ale aby byla zároveň dostupná a reálná pro naše návštěvníky,“ dodává Slaba. Nyní se v systému dokončuje ještě nastavení slev na děti a další slevové položky a balíčky.

 

„V současné době dokupujeme také mobiliář a ladíme detaily tak, aby kromě praktického využití bylo potěšeno i oko návštěvníka. Cílem je zachování koncepce horské chaty s důrazem na detail, komfort a pohodlí,“ dodává závěrem Slaba.

 

Více fotografií najdete v galerii: Galerie - Chata Granit

Rekonstrukce probíhá v souladu s harmonogramem

Rekonstrukce chaty Granit pokračuje dle harmonogramu, přestože se stavitel potýká s komplikacemi

 

Ubytovací online systém bude spuštěn v říjnu, ubytovat se bude možné od konce prosince. 

 

V současné době probíhají na chatě Granit tzv. profesní práce, jako jsou například rozvody elektřiny, vodovodu, kanalizace a jiné. Postupně jednotlivé místnosti chaty začínají dostávat své jasné rysy, kdy například v přízemí budovy probíhají již práce na štuku. V následujících týdnech by mělo dojít k pracím, které jsou vizuálně nejznatelnější. Jedná se především o pokládku podlah, obložení stěn a výmalby.

 

„Stavební firma, která rekonstrukci chaty provádí, se v průběhu prací potýká s různými překážkami, s čímž se dalo vzhledem ke stavu budovy počítat. Některé jsou zanedbatelné, jiné vyžadují o něco náročnější proces k vyřešení. Ve dvou pokojích se například kvůli podlahám nepodařilo zabudovat sprchové kouty přesně tak, jak bylo původně naprojektováno a bylo tak zapotřebí se novému stavu promptně přizpůsobit. Vzniklé komplikace jsou však zatím úspěšně řešeny a harmonogram se tak prozatím dodržuje,“ říká k průběhu rekonstrukce Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram.

 

Chata Granit bude mít online rezervační systém

Rezervační systém bude součástí webových stránek chaty Granit www.chatagranit.cz, kde lze v současné době nalézt kromě základních informací o chatě také informace o vývoji rekonstrukce, přidávány jsou také aktuální fotografie. „Na rezervačním systému se již nyní pracuje a bude spuštěn v průběhu října. Ještě než budou pokoje hotové a nafocené, najdou zájemci o ubytování v systému vždy popis konkrétního pokoje, soupis vybavení, počet lůžek, ceník atd.,“ říká Slaba.

 

Ceny pokojů budou různé dle počtu ubytovaných osob, vybavení a komfortu konkrétních apartmánů.

 

Rekonstrukce chaty Granit by podle harmonogramu měla být dokončena během druhé poloviny listopadu. Následovat bude instalace mobiliáře, dovybavení pokojů a zkušební provoz.

Rekonstrukce zahájena

Rekonstrukce chaty Granit byla 30. června zahájena předáním staveniště

 

Klíče od objektu předal stavební firmě ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram, Jan Slaba, který dohlížel také na vyklízení budovy před samotným předáním. Rekonstrukce vnitřních prostor chaty Granit by měla dle harmonogramu být dokončena do prosince. Během rekonstrukce je chata pro veřejnost zcela uzavřena.

 

V uplynulém týdnu probíhalo vyklízení veškerého vnitřního vybavení, tak aby bylo možné objekt předat stavební firmě HMpro cz s.r.o., která bude rekonstrukci chaty Granit provádět. Vyklízení probíhalo svépomocí za využití zaměstnanců Sportovního zařízení města Příbram. „Jednalo se zejména o vystěhování starého nábytky a mobiliáře,“ říká Jan Slaba, ředitel SZM Příbram a připojuje poděkování svým zaměstnancům, kteří se na vyklízení podíleli.

 

Pro SZM Příbram předáním stavby práce na Granitu nekončí. „Nyní vybíráme mobiliář, řešíme personální obsazení provozu, vymýšlíme služby. Vznikne také online rezervační systém,“ říká Slaba.

Sportovní zařízení města Příbram chatu Granit provozuje od 01. 05. 2021 a jejím provozovatelem bude i po dokončení současné rekonstrukce a opětovném otevření.

 

Součástí rekonstrukce jsou dílčí změny dispozičního řešení, bourací práce, nová elektroinstalace, kompletní výměna podlahových krytin, oprava a rozšíření sprch a sociálního zařízení včetně kompletní výměny sanity, opravy omítek, vnitřních výmaleb a další práce.

Rekonstrukce má zelenou

Už v zimě by si mohli návštěvníci chaty Granit užívat nového, pěkného prostředí. Rekonstrukce byla schválena, práce započnou v červenci

 

Během posledního jednání Rady města Příbram, dne 14. 6. 2021, došlo ke schválení investiční akce: Zhotovení rekonstrukce interiéru chaty Granit. Kromě dispozičních změn v interiéru se chata dočká také nového mobiliáře, zatraktivnění okolí a služeb. 

 

„Vše jde zatím podle plánu, v zimě chceme otevírat Chatu Granit Vol. 2,“ říká Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram. SZM Příbram plánuje kromě zvýšení kvality ubytování v chatě Granit také zajistit návštěvníkům větší komfort, poskytovat aktuální informace o dění v okolí chaty a nabízet nejrůznější doplňkové služby. Tím vším má být docíleno posunu provozu chaty Granit na pomyslnou druhou úroveň, odtud pracovní název chata Granit Vol. 2.

 

Od schválení záměru rekonstrukce chaty Granit radou města se intenzivně pracovalo na přípravě projektové dokumentace, kdy výsledkem byla její realizace s následným vypsáním výběrového řízení včetně jeho vyhodnocení. V rámci tohoto výběrového řízení bylo osloveno celkem devět subjektů, z nichž předložilo svou nabídku pět společností. Nejvýhodnější nabídkou byla cenová kalkulace od společnosti HMpro cz s.r.o., a to ve výši 5.478.036,- bez DPH.

 

Nyní bude následovat podpis smlouvy, vyklizení celé budovy a předání staveniště, ke kterému by mělo v ideálním případě dojít 1. 7. 2021. Pokud půjde vše i nadále podle předpokladu, poběží rekonstrukce od července do listopadu. V prosinci už by tak návštěvníky mohla vítat nově opravená chata Granit, vybavená atraktivním mobiliářem s nabídkou kvalitních služeb. „Chata Granit bude dle mého názoru zcela určitě hezkým a příjemným místem k pobytu,“ doplňuje Slaba.

 

Schválená rekonstrukce obsahuje dílčí změnu dispozičního řešení, bourací práce, novou elektroinstalaci, kompletní výměnu podlahových krytin, opravu a rozšíření sprch a sociálního zařízení, včetně kompletní výměny sanity, opravy omítek, vnitřních výmaleb a další práce. Během rekonstrukce budou probíhat také další důležité úkony, jako je například oprava kotle a systému vytápění, úprava okolí chaty, nákup nového mobiliáře na pokoje i do společných prostor nebo příprava a spuštění rezervačního systému.

 

Chata je za současného stavu v provozu od začátku května, kdy došlo k rozvolnění mimořádných vládních opatření. Rezervace ubytování jsou nyní nasmlouvány do 27. června. „Všechny zájemce o ubytování, kteří měli rezervovaný svůj pobyt na prázdniny, jsme kontaktovali a dohodli se s nimi na přesunu jejich rezervací nebo kompenzaci v podobě slevového voucheru. Všem tímto děkuji za vstřícnost a pochopení,“ dodává závěrem Slaba.

Záměr byl schválen

Rada města Příbram na svém posledním zasedání schválila záměr nového provozu a nyní mohou probíhat další akce, jako zpracování kompletní projektové dokumentace nového řešení budovy včetně zpracování položkového rozpočtu stavby, příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele elektroinstalace, kotle, stavebních úprav, vnitřního mobiliáře apod. „Realizace oprav by měly proběhnout v období září – listopad 2021 a chata Granit by tak měla být připravena v celé své nové kráse na případné vánoční a silvestrovské oslavy letošního roku,“ říká Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram, které od 1. 5. dostává chatu Granit do své gesce.

 

Audit budovy

V období od přijetí usnesení na zasedání zastupitelstva města Příbram (18. 1. 2021) do současnosti probíhal sběr informací, dokumentace a podkladů k objektu chaty Granit a byl proveden stavebně technický audit. Probíhala komunikace s dodavateli, ředitelem sousedního hotelu Zadov a dále jednání s úředníky odboru správy majetku (OSM) a vedením města Příbram. Proběhly rešerše na rezervační a vstupní systém.

Kromě návrhu nového záměru opravy/ rekonstrukce objektu chaty Granit byl také realizován odborný odhad investičních nákladů. Proběhla odborná prohlídka nutná pro realizaci projektové dokumentace, sondy do konstrukcí, zhodnocení nalezených nedostatků z revizních zpráv vůči skutečnosti apod. Lze konstatovat, že po podrobné vizuální prohlídce objektu nebyly nalezeny žádné významné degradace konstrukcí.  Objevuje se mírné zvlhčení zdiva, bude nutné provést zásahy do elektroinstalace a také výměna kotle. Dále bude nutná oprava popraskaných podlah v podkrovní koupelně a chodbě.

Granit 1

Granit 1

Granit 2

Granit 2

Granit 3

Granit 3

Granit 4

Granit 4

Granit 5

Granit 5

Granit 6

Granit 6